Voor mensen die kanker hebben (gehad)

Zingen voor je leven

Heb je altijd al willen zingen, maar kwam het er niet van? Wil je je stem wel eens lekker losgooien? Dat kan bij Zingen voor je Leven Harderwijk, een gezellig koor voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Alle mensen op de Noordwest-Veluwe zijn van harte welkom. Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Zangervaring is niet nodig. Bij ons staat plezier in samen zingen voorop.

Landelijk korennetwerk

Het koor “Zingen voor je Leven Harderwijk” is een onderdeel van het landelijk korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. Momenteel zijn er 30 koren en er komen er steeds meer bij. Kanker in Beeld ondersteunt de koren praktisch en financieel. Het koor in Harderwijk - een initiatief van Stichting de Maretak Veluwe – bestaat sinds 12 september 2011. Het koor staat onder leiding van de ervaren dirigent/stemdocent Hetty Bolt. Zij werkt volgens de normen van de landelijke Stichting Kanker in Beeld.

Zingen met lotgenoten is belangrijk, zo blijkt uit de site van Kanker in Beeld: “Het is de enige plek waar kanker wordt gedeeld en wordt begrepen zonder uitleg. Waar wordt gelachen en gehuild en waar ik weer vol energie vandaan kom. Waar we elkaar kunnen steunen en wat een moment is om naar uit te kijken”. en “Je mag gewoon zijn wie je bent en het instrument van zingen geeft daar de klank en de kleur aan”. Zie: www.zingenvoorjeleven.nl en www.kankerinbeeld.nl

Informatie over het koor in Harderwijk

De koorrepetities vinden éénmaal per twee weken plaats in de oneven weken. De repetities zijn telkens op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De repetities bestaan uit een uur stemexpressie en een uur repertoire-zingen. Leden kunnen zelf liedjes inbrengen.

Alle mensen op de Noordwest Veluwe, die op één of andere manier te maken hebben met kanker (als patiënt, als partner, familie of vriend), zijn welkom. Er is geen zangervaring nodig. Het plezier in samen zingen staat voorop.

Plaats: Inloophuis "De Tuinkamer"
Gebouw "De Tinne"
Houtkamp 33,
3841 XC Harderwijk

De kosten bedragen € 50,00 per halfjaar. Mocht dit een bezwaar zijn, dan is overleg mogelijk.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven voor dit koor: neem contact via deze website op de pagina "Contact" of via ons e-mail adres: info@demaretakveluwe.nl