Voor mensen die kanker hebben (gehad)

Nieuws

Nieuwsbrief Stichting de Maretak Veluwe. Nr. 3 maart 2018

Hierbij de tweemaandelijkse nieuwsbrief van stichting de Maretak Veluwe, een informatieblad voor mensen met kanker, hun naasten, vrijwilligers bij de Stichting en belangstellenden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar info@demaretakveluwe.nl of miekevanr@solcon.nl.Adviesraad
Een adviesraad, een aantal mensen die de Maretak een warm hart toedragen en die een netwerk hebben. Dat is de wens van het bestuur en belangrijk voor de Maretak. Bovendien wil het bestuur graag advies (gevraagd en ongevraagd) over de zaken waar zij zich mee bezighoudt. Momenteel wordt een aantal mensen benaderd. Zodra de adviesraad compleet is, zullen we de mensen voorstellen in deze nieuwsbrief. Een paar namen kunnen we vast verklappen: Harm Jan van Schaik (burgemeester van Harderwijk), Huib van der Burg (ziekenhuispredikant), Jan van Walsem (voormalig politicus van D66) en Peter Verbaan (predikant in Ermelo).

Folder
Onze folder is vernieuwd. De gegevens van de folder van de Stichting de Maretak Veluwe waren veranderd en dus moest er een nieuwe folder gemaakt worden. We hebben dit in eigen beheer gedaan en laten drukken door het DAC in Harderwijk. Wil je een paar folders hebben om uit te delen, neem dan contact op met onze secretaris Ank Bos.

Zwemgroepen
In de plaatselijke kranten hebben begin januari een paar stukjes gestaan over het zwemmen. De foto is gemaakt in de Sypel in Harderwijk.Sponsoring
Eén van de koorleden heeft een nieuwe auto gekocht. Geen nieuws voor deze nieuwsbrief, zou je zeggen. Maar ze heeft een goed woordje gedaan voor de Maretak, een folder van het koor achtergelaten én het bankrekeningnummer. Er is vervolgens een sponsorbedrag door Auto Versteeg Buurman Ermelo B.V. overgemaakt. Ook autobedrijf Broekhuis heeft een geldbedrag geschonken. Heel hartelijk bedankt voor deze financiële ondersteuning van het koor. De stichting de Maretak Veluwe is afhankelijk van sponsoring. Er zijn vast meer bedrijven, die een sponsorbedrag over hebben voor onze stichting. Als “tegenprestatie” wordt de naam op onze website vermeld. Weet je een bedrijf of particulier (als “Vriend van de Maretak”), geef dan een folder en breng de Maretak onder hun aandacht.

Stichting Kanker in Beeld


Al sinds de oprichting van “de Maretak” (december 2005) is onze
stichting aangesloten bij Kanker in Beeld. Deze stichting stimuleert creatieve expressie voor mensen die betrokken
zijn bij kanker. Er zijn onderdelen (pijlers) voor zingen, schilderen, schrijven en toneelspelen. Ons koor is één van de 30 koren in Nederland. Ook de landelijke stichting geeft een nieuwsbrief (de Pijler) uit en maakt gebruik van “social media”. Via de mail kregen we het volgende bericht:

"Graag zouden wij vanuit Kanker in Beeld meer verhalen van deelnemers van de diverse pijlers in alle regio's in Nederland via Social Media en onze nieuwsbrief verspreiden. Het doel is het creëren van een ''warm bad'', ontmoetingsplek en laten zien wat we doen voor iedereen die bij Kanker in Beeld en haar initiatieven betrokken is. Zo kan iemand uit Groningen bij wijze van spreken lezen wat het betekent als je mee doet met Schrijven in Venray of een koorlid uit Rotterdam iets lezen over een deelnemer aan Spelen in Hoorn. Kortom al die mooie verhalen en ervaringen willen we meer delen met de achterban. Jullie hulp daarbij is onontbeerlijk, jullie zijn ons contact en verbinding met de deelnemers."

Ze zijn dus op zoek naar bijzondere en persoonlijke verhalen. Wil je hieraan meedoen, stuur dan een mail of bel met Mieke van Rinsum (miekevanr@solcon.nl of 06-23831859), zij zal je in contact brengen met de mensen van Kanker in Beeld. Je verhaal kan anoniem of met een gefingeerde naam opgenomen worden. De vragen gaan o.a. over de activiteit (zingen/schrijven e.d.) waaraan je deelneemt, hoe je erbij terechtgekomen bent, wat het voor je betekent. Andere mensen kunnen zich aangesproken voelen door jouw verhaal, dus schroom niet je op te geven.

In memoriam.
Jannie Terhuizen was één van de eerste gasten van de Maretak (toen nog in Zorgcentrum de Aanleg). Ze kwam als gast op de wekelijkse middagen, later werd ze (in de Tuinkamer) gastvrouw. Helaas heeft ze dat niet lang kunnen doen, omdat ze weer ziek werd. Vorige week is ze overleden. Wij wensen de nabestaanden veel kracht toe.

En dan nog een paar datums.

Donderdag 22 maart a.s. is er in het science-café “de Bank” aan de Smeepoortenstraat een lezing van Prof.ir. Ellen Kampman. Onderwerp is “Wat is gezonde voeding?” Ellen Kampman heeft in Wageningen veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en kanker. Met name de laatste jaren richten haar onderzoeken zich op de rol van voedsel tijdens en na de behandeling van kanker. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie op: www.sciencecafeharderwijk.info.

Op zondag 25 maart is er in de "Fonteinkerk" in Amersfoort het jaarlijkse voorjaarsconcert van “Zingen voor je leven Amersfoort”. Het concert begint om 14.30 uur en de entreeprijs in €5.-

Op zondag 15 april ( om 10.00 uur) zingt het koor “Zingen voor je leven Harderwijk” in een kerkdienst in het St.Jansdal. De voorganger is ds. Huib van der Burg, die in de adviesraad zitting heeft genomen. Omdat er een aantal dames op die datum verhinderd is, hebben we vijf koorleden die vorig jaar gestopt zijn, gevraagd ons te ondersteunen. Alle vijf hebben ze enthousiast gereageerd en komen de volgende repetities, na de pauze, de liederen die we gaan zingen, mee repeteren.

En zet zaterdagmorgen 12 mei vast in uw agenda. Dan treedt het koor, samen met een blokfluitkwartet, op in de Catharinakapel. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

In de “Schrijfkamer”, een maandelijkse schrijfmiddag voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd, schrijven we soms een gedichtje, een Haiku. Een Haiku bestaat uit drie regels, bestaande uit 5 – 7 – 5 lettergrepen.
Een voorbeeld:

Emoties delen
geeft vreugd’ en verbondenheid.
Samen sta je sterk
.

Namens het bestuur,
Mieke van Rinsum
FIJNE EN VERRASSENDE "VERWENMORGEN".
Wij kijken met een enorm goed gevoel terug op de verwenmorgen die afgelopen donderdag 14 februari in Ziekenhuis St. Jansdal i.s.m. Borstkankervereniging BVN heeft plaatsgevonden.
Tijdens deze morgen werden de gasten verwend door diverse ondernemers (die geheel belangeloos massages, manicure- of pedicurebehandelingen en tal van andere heerlijke verwenmomenten gaven).
Wij zijn hen dan ook dankbaar dat zij dit ook dit jaar weer hieraan hebben meegewerkt.

Een prachtig moment was zeker ook toen Lisanne Spaander haar verhaal met de aanwezigen deelde en daarna een aantal van haar prachtige liedjes voor ons zong.
Aangrijpend, emotioneel, pakkend en zeker ook herkenbaar.

Tijdens deze morgen waren ook vrijwilligers van de BVN, De Maretak en De Samenloop aanwezig om de gasten, wanneer gewenst te voorzien van informatie.
Aan het eind van de ochtend werd een ieder nog verrast met een goody bag en een prachtige roos namens BVN.

lees meer


UPDATE ING- Nederlandfonds!!!!!!

Beste lezers van deze site:
Een week geleden heb ik je gevraagd om voor de Stichting De Maretak Veluwe te stemmen op de website: https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-de-maretak-veluwe
We hebben de tussenstand ontvangen.
In één woord: GEWELDIG!!!!!!
We staan als stichting bovenaan in de regio Apeldoorn en maken daardoor een grote kans op een donatie van € 5000,-.

Het stemmenverschil tussen de overige vier deelnemende stichtingen is niet meegedeeld. En omdat de stemperiode nog tot en met zondag 10 februari doorloopt, moeten we wel doorgaan met stemmen werven om de eerste plaats te kunnen behouden.
Daarom toch een oproep om in jouw omgeving nog stemmen te vergaren.
Van mensen die op vakantie waren of van wie je wel een telefoonnummer hebt maar geen email adres.
Alle extra stemmen helpen mee om de kans op een donatie € 5000 zo groot mogelijk te houden en daarmee de mensen, die leven met kanker, te kunnen blijven helpen.
Wil je dit geweldige resultaat doorgeven aan degene, die je had gevraagd om te stemmen?

Met grote dank voor jouw steun aan de stichting De Maretak Veluwe,

lees meer


VERWENMIDDAG! Do. 14 februari in St Jansdallees meer