Voor mensen die kanker hebben (gehad)

Nieuws

Nieuwsbrief Stichting de Maretak Veluwe. Nr. 3 maart 2018

Hierbij de tweemaandelijkse nieuwsbrief van stichting de Maretak Veluwe, een informatieblad voor mensen met kanker, hun naasten, vrijwilligers bij de Stichting en belangstellenden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar info@demaretakveluwe.nl of miekevanr@solcon.nl.Adviesraad
Een adviesraad, een aantal mensen die de Maretak een warm hart toedragen en die een netwerk hebben. Dat is de wens van het bestuur en belangrijk voor de Maretak. Bovendien wil het bestuur graag advies (gevraagd en ongevraagd) over de zaken waar zij zich mee bezighoudt. Momenteel wordt een aantal mensen benaderd. Zodra de adviesraad compleet is, zullen we de mensen voorstellen in deze nieuwsbrief. Een paar namen kunnen we vast verklappen: Harm Jan van Schaik (burgemeester van Harderwijk), Huib van der Burg (ziekenhuispredikant), Jan van Walsem (voormalig politicus van D66) en Peter Verbaan (predikant in Ermelo).

Folder
Onze folder is vernieuwd. De gegevens van de folder van de Stichting de Maretak Veluwe waren veranderd en dus moest er een nieuwe folder gemaakt worden. We hebben dit in eigen beheer gedaan en laten drukken door het DAC in Harderwijk. Wil je een paar folders hebben om uit te delen, neem dan contact op met onze secretaris Ank Bos.

Zwemgroepen
In de plaatselijke kranten hebben begin januari een paar stukjes gestaan over het zwemmen. De foto is gemaakt in de Sypel in Harderwijk.Sponsoring
Eén van de koorleden heeft een nieuwe auto gekocht. Geen nieuws voor deze nieuwsbrief, zou je zeggen. Maar ze heeft een goed woordje gedaan voor de Maretak, een folder van het koor achtergelaten én het bankrekeningnummer. Er is vervolgens een sponsorbedrag door Auto Versteeg Buurman Ermelo B.V. overgemaakt. Ook autobedrijf Broekhuis heeft een geldbedrag geschonken. Heel hartelijk bedankt voor deze financiële ondersteuning van het koor. De stichting de Maretak Veluwe is afhankelijk van sponsoring. Er zijn vast meer bedrijven, die een sponsorbedrag over hebben voor onze stichting. Als “tegenprestatie” wordt de naam op onze website vermeld. Weet je een bedrijf of particulier (als “Vriend van de Maretak”), geef dan een folder en breng de Maretak onder hun aandacht.

Stichting Kanker in Beeld


Al sinds de oprichting van “de Maretak” (december 2005) is onze
stichting aangesloten bij Kanker in Beeld. Deze stichting stimuleert creatieve expressie voor mensen die betrokken
zijn bij kanker. Er zijn onderdelen (pijlers) voor zingen, schilderen, schrijven en toneelspelen. Ons koor is één van de 30 koren in Nederland. Ook de landelijke stichting geeft een nieuwsbrief (de Pijler) uit en maakt gebruik van “social media”. Via de mail kregen we het volgende bericht:

"Graag zouden wij vanuit Kanker in Beeld meer verhalen van deelnemers van de diverse pijlers in alle regio's in Nederland via Social Media en onze nieuwsbrief verspreiden. Het doel is het creëren van een ''warm bad'', ontmoetingsplek en laten zien wat we doen voor iedereen die bij Kanker in Beeld en haar initiatieven betrokken is. Zo kan iemand uit Groningen bij wijze van spreken lezen wat het betekent als je mee doet met Schrijven in Venray of een koorlid uit Rotterdam iets lezen over een deelnemer aan Spelen in Hoorn. Kortom al die mooie verhalen en ervaringen willen we meer delen met de achterban. Jullie hulp daarbij is onontbeerlijk, jullie zijn ons contact en verbinding met de deelnemers."

Ze zijn dus op zoek naar bijzondere en persoonlijke verhalen. Wil je hieraan meedoen, stuur dan een mail of bel met Mieke van Rinsum (miekevanr@solcon.nl of 06-23831859), zij zal je in contact brengen met de mensen van Kanker in Beeld. Je verhaal kan anoniem of met een gefingeerde naam opgenomen worden. De vragen gaan o.a. over de activiteit (zingen/schrijven e.d.) waaraan je deelneemt, hoe je erbij terechtgekomen bent, wat het voor je betekent. Andere mensen kunnen zich aangesproken voelen door jouw verhaal, dus schroom niet je op te geven.

In memoriam.
Jannie Terhuizen was één van de eerste gasten van de Maretak (toen nog in Zorgcentrum de Aanleg). Ze kwam als gast op de wekelijkse middagen, later werd ze (in de Tuinkamer) gastvrouw. Helaas heeft ze dat niet lang kunnen doen, omdat ze weer ziek werd. Vorige week is ze overleden. Wij wensen de nabestaanden veel kracht toe.

En dan nog een paar datums.

Donderdag 22 maart a.s. is er in het science-café “de Bank” aan de Smeepoortenstraat een lezing van Prof.ir. Ellen Kampman. Onderwerp is “Wat is gezonde voeding?” Ellen Kampman heeft in Wageningen veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en kanker. Met name de laatste jaren richten haar onderzoeken zich op de rol van voedsel tijdens en na de behandeling van kanker. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie op: www.sciencecafeharderwijk.info.

Op zondag 25 maart is er in de "Fonteinkerk" in Amersfoort het jaarlijkse voorjaarsconcert van “Zingen voor je leven Amersfoort”. Het concert begint om 14.30 uur en de entreeprijs in €5.-

Op zondag 15 april ( om 10.00 uur) zingt het koor “Zingen voor je leven Harderwijk” in een kerkdienst in het St.Jansdal. De voorganger is ds. Huib van der Burg, die in de adviesraad zitting heeft genomen. Omdat er een aantal dames op die datum verhinderd is, hebben we vijf koorleden die vorig jaar gestopt zijn, gevraagd ons te ondersteunen. Alle vijf hebben ze enthousiast gereageerd en komen de volgende repetities, na de pauze, de liederen die we gaan zingen, mee repeteren.

En zet zaterdagmorgen 12 mei vast in uw agenda. Dan treedt het koor, samen met een blokfluitkwartet, op in de Catharinakapel. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

In de “Schrijfkamer”, een maandelijkse schrijfmiddag voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd, schrijven we soms een gedichtje, een Haiku. Een Haiku bestaat uit drie regels, bestaande uit 5 – 7 – 5 lettergrepen.
Een voorbeeld:

Emoties delen
geeft vreugd’ en verbondenheid.
Samen sta je sterk
.

Namens het bestuur,
Mieke van Rinsum
Op 20 en 21 september gaan we weer samenlopen voor hoop...

Voor Johan van de Gronden, inwoner van Harderwijk en directeur van KWF Kankerbestrijding heeft deze SamenLoop natuurlijk een bijzondere betekenis. Wij hopen dat alle ondernemers, inwoners en betrokkenen willen bijdragen aan een fantastische 3e editie van de SamenLoop voor Hoop in Harderwijk. Doet u al mee? www.samenloopvoorhoop.nl/harderwijk

lees meer


Nazorg kanker schiet ernstig tekort

In een artikel van het AD is te lezen dat bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden, na 'genezing' nog steeds maatschappelijke en lichamelijke problemen ervaren. De groep krijgt moeilijk een hypotheek en vindt dat ze te weinig hulp krijgen met de naweeën van de ziekte, omdat dokters hen als 'genezen' bestempelen. Dit blijkt uit een rapport rapport dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deze vrijdag publiceren.

lees meer


Eerste prijs "Help Nederland vooruit!" (ING Nederland Fonds)

Gisteren was het dan zover! Onze Stichting was 1 van de 5 goede doelen die uitgenodigd was bij ING Apeldoorn voor de prijsuitreiking. Dit was voor ons natuurlijk een spannend moment want hoeveel mensen hadden op ons gestemd en zouden wij op de eerste plek geëindigd kunnen zijn. In een prachtige huiskamersetting van ING werden wij allen hartelijk ontvangen.

En wat bleek - dankzij iedereen die op ons heeft gestemd - zijn wij de stichting met de meeste stemmen en eindigden op de eerste plaats en kregen een geweldig geldbedrag.

Daarom natuurlijk onze hartelijke dank voor jullie stem. Met dit bedrag kunnen wij weer mooie initiatieven blijven uitwerken voor jullie.lees meer