Voor mensen die kanker hebben (gehad)

Kanker in beeld Veluwe

Kanker verandert iemands leven indringend. Alles wat vanzelfsprekend was, lijkt dat niet langer meer te zijn. Je dierbare lichaam pleegt verraad van binnenuit.

Creatieve expressie

Creatieve expressie helpt bij het verwerkingsproces: het biedt steun bij het lijden en kan een verrijkende weg zijn naar zingeving en verdieping. Bij creatieve expressie gaat het in de eerste plaats om de emotionele expressie en niet om het maken van een ‘mooi’ product.

Exposities Kanker in beeld
De landelijke organisatie Kanker in Beeld organiseert regelmatig landelijke en regionale exposities. Dat inspireert anderen en maakt de ziekte beter bespreekbaar. Om de vijf jaar is er een landelijke expositie/manifestatie 'Kanker in Beeld'. De Maretak Veluwe doet daar aan mee. In 2003 waren we bij de expositie in de Oude Kerk in Amsterdam en in 2009 in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Het koor “Zingen voor je Leven Harderwijk”
Een andere vorm van creatieve expressie is zingen. Ons koor wordt gevormd door mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Meer informatie op deze website bij Zingen voor je Leven.

Meer informatie
Voor meer informatie: neem contact met ons op via telefoonnummer (06) 48 19 22 31, of via deze website of via ons e-mailadres: info@demaretakveluwe.nl

Regelmatige lokale exposities

De naam 'Kanker in Beeld' van de landelijke organisatie mag ook in regionaal verband worden gebruikt. Dat doen wij onder de naam Kanker in Beeld Veluwe. Onze eerste expositie vond plaats 2007. In de Catharinakapel aan het Klooster in Harderwijk exposeerden twaalf mensen met kanker of hun naasten.

De tweede expositie, thema 'De kracht van het Beeld',  vond plaats in oktober 2013, opnieuw in de Catharinakapel. Daarna ging deze expositie naar  Huisartsenpraktijk in het Gezondheidscentrum in Putten. In het voorjaar van 2014 was deze expositie te zien bij Zorgverlening Het Baken, locatie De Voord in Elburg.